Rullstolsdynor med hög stabilitet, komfort & tryckavlastning

JAY rullstolsdynor är designade för att stabilisera bäckenet, skydda huden genom bra tryckavlastning samt att positionera brukaren i rullstolen. JAY's omfattande sortiment av sittdynor är underhållsfria och enkla att använda, de uppfyller också de flesta behov och krav på sittande när det kommer till tryckavlastning, stabilitet, positionering och komfort. Vi hjälper dig att hitta en JAY rullstolsdyna som passar dina individuella behov
 

  • Sortera efter:
  • Mest populära

Kan brukaren göra viktöverföring själv?

Risk för trycksår

Stabilitet/positioneringsbehovet är

Brukartyp

Mest populära

Sittdynor från JAY

Att välja sittdyna till rullstolen är viktigt och väldigt individuellt. Det finns en rad aspekter att ha i åtanke när man provar ut rullstolsdyna. Faktorer som bidrar till ökad risk för trycksår är; tryck, tid, fukt, värme och skjuvning. Det är därför alltid viktigt att utvärdera dynan utifrån dessa egenskaper vid en utprovning för att avgöra hur bra den hanterar tryckavlastning samt sätta dessa i relation till brukarens känslighet och risk för trycksår.
 

Olika material hanterar tryckavlastning på olika sätt. Man brukar dela upp rullstolsdynor i fasta material (skum) respektive flytande material (fluid, luft). Generella riktlinjer när det gäller fasta material är; att de ger ett mottryck som ökar ju mer dynan pressas ihop, rekommenderas vid korttids användning, till personer med känsel, till personer som kan avlasta själva, till personer med låg risk för trycksår. Exempel på sittdynor från JAY med fast material är JAY Basic, JAY Combi soft P, JAY Easy Visco och JAY Lite.
När det gäller flytande material är de generella riktlinjerna; ger inget mottryck utan fördelar trycket på en större yta, för långtids användning, till personer utan känsel, till personer som inte kan avlasta själva, till personer med hög risk för trycksår. Exempel på sittdynor med flytande material från JAY är JAY Balance, JAY Xtreme Active, JAY Easy och JAY J2.

Stabilitet i dynan är också viktigt för bra tryckavlastning. Stabilitet ger mobilitet. Ett stabilt sittande ger dig möjlighet att köra rullstolen effektivare och det blir enklare att sträcka sig och nå saker utan att tappa balansen. Att dynan är stabil är speciellt viktigt för personer med dålig bålstabilitet. Sittgropen på dynan ger stabilitet och motverkar urglidning. För att få rätt djup på sittgropen behövs en viss höjdskillnad, detta gör att bra tryckavlastande rullstolsdynor behöver ha en viss höjd. Med en stabil dyna som har en fast bas har man fördelen att det går att positionera, anpassa och korrigera flexibla felställningar. Rullstolens bredd är viktig för att ge stabilitet i sidled. Rätt bredd hjälper till att förhindra felställningar. Även rätt djup på dynan är viktigt eftersom undersidan av låren klarar relativt högt tryck. Rätt djup gör att detta kan utnyttjas fullt ut.

Eftersom vi alla är olika, är det viktigt att alltid prova ut rullstolsdynan då det som passar en brukare kanske inte alls är rätt för en annan.
 

Våra varumärken