Sittande och positionering / JAY / Rullstolsdynor

Rullstolsdynor

JAY rullstolsdynor är designade för att stabilisera bäckenet, skydda huden genom bra tryckavlastning samt att positionera brukaren i rullstolen. JAY's omfattande sortiment av sittdynor är underhållsfria och enkla att använda, de uppfyller också de flesta behov och krav på sittande när det kommer till tryckavlastning, stabilitet, positionering och komfort. Vi hjälper dig att hitta en JAY rullstolsdyna som passar dina individuella behov
 

JAY Balance Cryo Fluid

JAY Balance Cryo Fluid Sittdyna

Vi presenterar en revolutionerande teknik för att hålla huden sval.

JAY Balance

JAY Balance Sittdyna

Optimerad för tryckavlastning, stabilitet och komfort.

JAY Xtreme Active

JAY Xtreme Active Sittdyna

Tryckavlastning för aktiva brukare.

JAY GS

JAY GS Sittdyna

Designad för barn med medel till stora behov av positionering

JAY Easy

JAY Easy Sittdyna

Tryckavlastning och stabilitet

JAY Easy Visco

JAY Easy Visco Sittdyna

Hög komfort, positionering och tryckfördelning

JAY Basic

JAY Basic Sittdyna

Skumdyna med hög komfort

JAY Soft Combi P

JAY Soft Combi P Sittdyna

Komfort och lätt positionering

JAY J2 Djup

JAY J2 Djup Sittdyna

Stabilitet och positionering vid hög risk för trycksår

JAY J2 Plus

JAY J2 Plus Sittdyna

För den tyngre brukaren.

JAY Lite

JAY Lite Sittdyna

JAY's lättaste dyna.

Vanligt förekommande frågor

JAY Balance med Cryo Fluid har fördelar både på sommaren och vintern. På sommaren utsätts huden för riskfaktorer som hög temperatur utomhus vilket innebär att man svettas mer och därmed att mer fukt uppstår. Hudens temperatur skiljer sig dock inte från vintern till sommaren. Enligt flera studier minskar risken för trycksår när hudtemperaturen sänks.

Har du köpt dynan komplett med Cryo fluid-inlägget så ser du det på etiketten på sidan av dynan. JAY Balance med Cryo Fluid har en etikett med en blå Cryo-symbol. Själva Cryo Fluid-inlägget är uppdelat i 5 kamrar.

Cryo fluiden innehåller milljontals mikropärlor fyllda med paraffinvax som som växlar från fast till flytande form som svar på ökad värme. I fluiden finns också grafit som aktivt drar värme från huden till de omgivande mikropärlorna i dynan.
Cryo Fluiden återställs till sitt ursprungligt tillstånd när fluiden återgår till rumstemperatur d.v.s när dynan slutar att användas. JAY Fluid med Cryo Teknologin kan användas och återanvändas obegränsat antal gånger.

När dynan har använts kontinuerligt i 8 timmar behöver den tid att återställas i rumstemperatur (24° C) i 12 timmar för bästa effekt. Tiden den behöver är beroende av omgivningens temperatur och kan minskas med en lägre temperatur. Temperaturen ska hållas under 28° C vid dessa tillfällen annars kommer fluiden inte att återställas.

Om dynan fortsätter att användas i mer än 8 timmar eller om den förvaras i en temperatur som överstiger 28° C under återhämtning ger dynan med Cryo fluid fortfarande samma tryckavlastning, stabilitet och komfort som tidigare men då utan den kylande egenskapen.

Cryo Fluid minskar hudens temperatur med max 5 °C.

 1 2 

Att välja sittdyna till rullstolen är viktigt och väldigt individuellt. Det finns en rad aspekter att ha i åtanke när man provar ut rullstolsdyna. Faktorer som bidrar till ökad risk för trycksår är; tryck, tid, fukt, värme och skjuvning. Det är därför alltid viktigt att utvärdera dynan utifrån dessa egenskaper vid en utprovning för att avgöra hur bra den hanterar tryckavlastning samt sätta dessa i relation till brukarens känslighet och risk för trycksår.

Olika material hanterar tryckavlastning på olika sätt. Man brukar dela upp rullstolsdynor i fasta material (skum) respektive flytande material (fluid, luft). Generella riktlinjer när det gäller fasta material är; att de ger ett mottryck som ökar ju mer dynan pressas ihop, rekommenderas vid korttids användning, till personer med känsel, till personer som kan avlasta själva, till personer med låg risk för trycksår. Exempel på sittdynor från JAY med fast material är JAY Basic, JAY Combi soft P, JAY Easy Visco och JAY Lite.
När det gäller flytande material är de generella riktlinjerna; ger inget mottryck utan fördelar trycket på en större yta, för långtids användning, till personer utan känsel, till personer som inte kan avlasta själva, till personer med hög risk för trycksår. Exempel på sittdynor med flytande material från JAY är JAY Balance, JAY Xtreme Active, JAY Easy och JAY J2.

Stabilitet i dynan är också viktigt för bra tryckavlastning. Stabilitet ger mobilitet. Ett stabilt sittande ger dig möjlighet att köra rullstolen effektivare och det blir enklare att sträcka sig och nå saker utan att tappa balansen. Att dynan är stabil är speciellt viktigt för personer med dålig bålstabilitet. Sittgropen på dynan ger stabilitet och motverkar urglidning. För att få rätt djup på sittgropen behövs en viss höjdskillnad, detta gör att bra tryckavlastande rullstolsdynor behöver ha en viss höjd. Med en stabil dyna som har en fast bas har man fördelen att det går att positionera, anpassa och korrigera flexibla felställningar. Rullstolens bredd är viktig för att ge stabilitet i sidled. Rätt bredd hjälper till att förhindra felställningar. Även rätt djup på dynan är viktigt eftersom undersidan av låren klarar relativt högt tryck. Rätt djup gör att detta kan utnyttjas fullt ut.

Eftersom vi alla är olika, är det viktigt att alltid prova ut rullstolsdynan då det som passar en brukare kanske inte alls är rätt för en annan.