Villkor

VÄNLIGEN LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANNT INNAN DU ANVÄNDER DENNA HEMSIDA

Dessa villkor (tillsammans med dokumenten som det refereras till i dessa) beskriver villkoren för hur du kan använda vår hemsida http://www.sunrisemedical.se/ (vår sida), oavsett som gäst eller registrerad besökare. Användande av vår sida inkluderar tillgång, surfa eller registrera sig på vår sida.

Vänligen läs dessa villkor noga innan du börjar använda vår hemsida, eftersom dessa kommer att gälla för din användning av vår sida. Vi rekommenderar att du printar en kopia av detta för framtida referens.

Genom att använda vår sida, accepterar du dessa villkor och du samtycker till att följa dem.

Om du inte samtycker, bör du inte använda vår hemsida.


Andra tillämpliga villkor

Dessa villkor hänvisar också till följande ytterligare villkor, vilka också gäller för din användning av vår sida:

  • Vår integritetspolicy http://www.sunrisemedical.se/integritetspolicy, vilken förklarar villkoren kring hur vi hanterar personlig information som vi får från dig eller som vi samlar in. Genom att använda vår sida samtycker du till denna hantering samt att du garanterar att den data du förser oss med är korrekt.
  • Vår policy för användning Policy http://www.sunrisemedical.se/användning som förklarar hur man får och inte får använda vår sida. När du använder vår sida måste du samtycka till vår policy för användning.
  • Vår Cookiepolicy http://www.sunrisemedical.se/cookies, vilken förklarar hur vi använder cookies på vår sida.


Information om oss

http://www.sunrisemedical.se är en hemsida som hanteras av Sunrise Medical AB ("Vi").  Vi är registrerade i Sverige med organisationsnummer 556300-4810 och finns på Neongatan 5, 431 53 Mölndal. Vårt momsregistreringsnummer är SE556300481001.


Förändringar av dessa villkor

Vi kan revidera dessa villkor när som helst genom att uppdatera denna sida.

Vänligen kontrollera denna sida regelbundet för att ta del av eventuella uppdateringar eller förändringar.


Förändringar på vår sida

Vi kommer att uppdatera vår hemsida då och då och kan ändra innehållet när som helst. Notera dock att innehåll på vår sida kan bli inakutellt, men att vi inte har någon skyldighet att uppdatera det.

Vi garanterar inte att vår hemsida eller innehållet på den kommer att vara fri från felaktigheter eller utelämnande.


Tillgång till vår sida

Vår hemsida är tillgänglig kostnadsfritt.

Vi kan inte garantera att vår hemsida, eller något innehåll på den, alltid kommer att vara tillgänglig eller vara utan avbrott. Tillgång till vår hemsida är tillåtet på tillfällig basis. Vi kan stänga, återkalla avbryta eller ändra hela eller någon del av vår hemsida utan förvarning. Vi kan inte hållas ansvariga för om av någon anledning vår hemsida är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon period.

Du ansvarar för att vidta alla åtgärder som behövs för att ha tillgång till vår hemsida. 

Du är också ansvarig för att se till att alla personer som besöker vår hemdsida via din internetanslutning är medvetna om dessa villkor för användning och andra tillämpliga villkor, och att de överensstämmer med dem.


Ditt konto och lösenord

Om du väljer, eller om du har fått ett användar-ID, lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsrutiner, måste du behandla sådan information som konfidentiell. Du får inte lämna ut den till tredje part.

Vi har rätt att stänga av användarnamn och lösenord, oavsett som det är valt av dig eller försett av oss, när som helst om du har brutit mot någon av bestämmelserna i dessa villkor.
Om du vet eller misstänker att någon annan vet dina användaruppgifter eller lösenord, måste du genast informera oss på post@sunrisemedical.se.


Immateriella rättigheter

Allt innehåll på denna sidan ägs och kontrolleras av oss och är skyddad av världsomspännande copyrightslagar. Du kan skriva ut, återproducera och använda informationen i och hämta filer som innehåller programvara eller bilder från denna hemsida för icke-kommersiellt, personligt eller utbildningssyfte, under förutsättning att du (i) inte ändrar informationen och (ii) innefattar något meddelande om att upphovsrätt ursprungligen ingick med sådan information och detta meddelande i alla sådana kopior. Alla rättigheter är reserverade.

Du kan citera eller hänvisa till informationen på hemsidan i andra onlinetjänster eller andra medier, men med undantag för vad som anges ovan får du inte reproducera eller distribuera sådan information i sin helhet eller delvis utan föregående skriftligt tillstånd. Du får inte reproducera eller distribuera någon originalbild från denna hemsida utan att i förväg säkerställt skriftligt medgivande. För att begära ett sådant tillstånd, skicka ett e-postmeddelande till post@sunrisemedical.se, inklusive ditt namn, adress och en beskrivning av syftet med din tilltänkta distribution och den information som du vill dela ut.

Du kan skriva ut en kopia, och kan ladda ner utdrag, av en sida (or) från vår hemsida för personligt bruk och du får göra andra inom din organistaion uppmärksamma  på innehåll som publiceras på vår hemsida.

Du får inte ändra pappers- eller digitala kopior av material du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från den tillhörande texten.

Vår status (och eventuellt identifierade bidragsgivare) som författare av innehållet på vår hemsida måste alltid erkännas.

För att undvika tveksamheter, får du inte använda någon del av innehållet vår hemsida för kommersiellt syfte utan att erhålla en licens för att göra det från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner något från vår hemsida i strid med dessa användarvillkor, kommer din rätt att använda vår webbplats att upphöra omedelbart och du måste, enligt vårt beslut, returnera eller förstöra alla kopior av material som du har gjort.


Ingen tillit till information

Innehållet som tillhandahålls på vår hemsida är endast generell information. Den är inte avsedd att utgöra råd som du bör förlita dig på. Du måste få professionellt utlåtande innan du vidtar, eller avstår från, åtgärder baserat på grundval av innehållet på vår sida.

Även om vår ambition är att alltid uppdatera informationen på vår sida, gör vi inga utfästelser, eller garantier, vare sig uttryckligen eller underförstått, att innehållet vår hemsida är korrekt, fullständig eller up-to-date.


Begränsning av vårt ansvar

Om du är en slutanvändare, observera att vi endast tillhandahåller vår hemsida för privat bruk. Du accepterar att inte använda vår hemsida för kommersiellt eller affärsmässigt bruk, och vi har inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affärer, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjlighet.

Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada orsakad av ett virus, eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, uppgifter eller annat material på grund av din användning av vår hemsida eller nedladdning av innehåll det, eller på någon hemsida som är kopplad till den.

Vi tar inget ansvar för innehållet på hemsidor länkade på vår sida. Sådana länkar ska inte tolkas som godkännande av oss av dessa länkade hemsidor. Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem.

 


Ladda upp innehåll på vår sida

När du använder en funktion som låter dig ladda upp innehåll till vår sida, eller att få kontakt med andra användare av vår hemsida, måste du följa innehållsstandarder som anges i vår policy för godtagbar användning http: //www.sunrisemedical.se/acceptable-use.

Du garanterar att ett sådant bidrag uppfyller dessa normer, och du kommer att vara ansvarig för oss och hålla oss för åsidosättande av denna garanti. Om du är en konsument användare betyder det att du kommer att vara ansvarig för förlust eller skada vi lider som ett resultat av ditt brott mot garantin.

Allt innehåll du laddar upp till vår sajt kommer att betraktas som icke-konfidentiell och utan äganderätt, och vi har rätt att använda, kopiera, distribuera och för tredje part röja sådant innehåll för något ändamål.

Vi har även rätten att avslöja din identitet till någon tredje part som hävdar att allt innehåll postat eller laddas upp av dig till vår hemsida utgör en kränkning av deras immateriella rättigheter, eller deras rätt till privatliv.

Vi kommer inte att vara ansvarig eller skyldig till någon tredje part, för innehållet eller riktigheten av innehåll postat av dig eller någon annan användare av vår hemsida.

Vi har rätt att ta bort inlägg du gör på vår hemsida om, enligt vår mening, inte ditt inlägg inte överensstämmer med innehållet standarder som anges i vår policy för godtagbar användning http://www.sunrisemedical.se/användning .

De åsikter som uttrycks av andra användare på vår webbplats utgör inte våra åsikter eller värderingar.


Virus

Vi kan inte garantera att vår hemsida kommer att vara säker eller fri från buggar eller virus.

Du är ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, dataprogram och plattform för att komma åt vår sajt. Du bör använda din egen antivirusprogrammet.

Du får inte missbruka vår hemsida genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår hemsida, den server där vår hemsida lagras eller någon server, dator eller databas ansluten till vår hemsida. Du får inte angripa vår hemsida via en denial of service eller en distribuerad överbelastningsattack. Vi kommer att rapportera sådana brott till de relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet till dem. I händelse av ett sådant brott, kommer din rätt att använda vår webbplats omedelbart upphöra.


Länkning till vår hemsida

Du kan länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller dra nytta av det.

Du får inte skapa en länk på ett sådant sätt som antyder någon form av förening, godkännande eller godkännande från vår sida där inga finns.

Du får inte upprätta en länk till vår hemsida från en hemsida som inte ägs av dig.

Vår hemsida får inte utformas på någon annan plats, inte heller kan du skapa en länk till någon del av vår webbplats annat än hemsidan.

Vi förbehåller oss rätten att återkalla tillstånd till länkning utan förvarning.

Webbplatsen där du länkar måste uppfylla alla avseenden med innehåll standarder som anges i vår policy för godtagbar användning http://www.sunrisemedical.se/användning.

Om du önskar använda vår hemsida på annat sätt än de som angetts ovan, kontakta post@sunrisemedical.se.


Tredje parts länkar och tjänster på vår sida

När vår sida innehåller länkar till andra sidor och tjänster som tillhandahålls av tredje part, är dessa länkar tillhandahållna endast för information. 

Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser.

 

 

Kontakta oss

För att kontakta oss, vänligen maila post@sunrisemedical.se eller använd kontaktformuläret på http://www.sunrisemedical.se/kontakta-oss.

Tack för att du besöker vår hemsida.