Elrullstolar / Switch-It / Huvudstyrningar

Huvudstyrningar

Om brukaren behöver tillgång till huvudkontroll i sin direkta närhet erbjuder Switch-It närhetsbrytare bekväma dynor med mjuk stoppning som föredras av många brukare. För den mest exakta kontrollen via en huvudenhet, erbjuder Switch-It Dual Pro full proportionerlig kontroll, något som tidigare inte varit möjligt. Alla våra huvudstyrningar kan kombineras med WHITMYER-huvudpositionerings-tillbehör och därmed ger vi mycket omfattande möjligheter.

Dual Pro™

Dual Pro™

Proportionerlig huvudkontroll för intuitiv körning

Vanligt förekommande frågor

www.sunmedwebiq.com

Den inbyggda laddningsindikatorn ger denna informationen. Du bör dock alltid läsa din bruksanvisning för de exakta instruktionerna för just din elrullstol.

Batteriets livslängd beror på många faktorer såsom användarvikt, temperatur, användning av elektriska tillval, terräng och batteriladdningsstatus. Batteriets livslängd som anges i din bruksanvisning och annan dokumentation är teoretiska maxvärden (enligt ISO 7176-standarder) och kommer alltid att påverkas av den situation som rullstolen används i.