Switch-It erbjuder även alternativa proportionella kontroller för de kunder som föredrar/behöver andra lösningar än styrspakar.

Förutom att använda en styrspak eller ett huvudsystem för styrning finns även andra alternativ. 
TouchDrive använder sig av toppmodern teknologi och erbjuder speciallösningar för dem som har behov av det.  

  • Sortera efter:
  • Mest populära

Alternativa driftkontroller

Proportionella kontroller gör att du kan röra dig i vilken riktning som helst, detta eftersom stolen rörelse är proportionelig mot inmatningsanordningens rörelse. Både  TouchDrive2 och DriveStation är proportionella kontroller.

Icke proportionella kontroller Icke-proportionella kontroller kräver mindre koordination och motorstyrning, detta eftersom varje riktning och hastighet är förprogrammerad. Kombinationen av Sunrise Medicals patenterade programmerbara knappar och Link-It-switchpositioneringen ger kontroll till vilken punkt som helst på en stol. Switchade ingångar kan ha individuella funktioner beroende på brukarens behov - vänligen kontakta vårt Built-4-Me team.

Våra varumärken