Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 23 maj 2018

På Sunrise Medical strävar vi efter att skydda och respektera din integritet.

Denna integritetspolicy förklarar när och varför vi inhämtar personlig information om dig när du besöker www.sunrisemedical.se (vår “webbplats”). Den förklarar också hur vi använder din personliga information, under vilka villkor vi kan vidarebefordra dessa till andra, hur vi skyddar dem och förklarar dina rättigheter över dina uppgifter.

1. Vilka är vi?

Vi är Sunrise Medical AB och är registrerade i Sverige med svenskt momsregnr: SE556300-4810. Vårt registerade huvudkontor och huvudsakliga handelsadress är Neongatan 5, 431 53 Mölndal. Du kan kontakta oss via post på ovanstående adress, via e-post på post@sunrisemedical.se eller via telefon på 031-748 37 00.

För tillämpningen av dataskyddslagar i Storbritannien (där vi lagrar data) är registeransvarig Sunrise Medical Limited. Vi är registrerade på Information Commissioner’s Office under nummer Z657975X. Om du vill kontakta oss om vår användning av dina personliga uppgifter kan du maila oss på data.enquiries@sunrisemedical.eu

2. Hur inhämtar vi personlig information?

Vi inhämtar och bearbetar information om dig på följande sätt:

Information du ger oss

Detta är information om dig som du ger oss genom att:

 • Begära produkt- eller tjänsteinformation via telefon, på ett offentligt evenemang som en mässa eller utställning, eller på vår webbplats
 • Kontakta oss genom att fylla i formulär på vår webbplats
 • Svara på någon av våra marknadsföringskampanjer (t.ex. fylla i ett svarskort)
 • Registrera dig på en utbildning (STEPS)
 • Registrera dig för ett Sunrise Medical Professional-webbkonto
 • Begära att ta emot nyhetsbrev via e-post (t.ex. prenumerera via vår webbplats eller fylla i ett formulär vid en mässa)
 • Hålla kontakt med oss via telefon, e-post eller på annat sätt

Beroende på vilka tjänster du använder på Sunrise Medical webbplats kan den information du lämnar till oss inkludera ditt förnamn, efternamn, e-post, adress, telefon, födelsedatum, namn och företagets kontonummer.

Du kan besluta att ge annan personlig information när du kontaktar Sunrise Medical (till exempel när du skickar oss ett e-postmeddelande eller ringer vår kundtjänst. Om vi kräver personlig information under vår korrespondens med dig kommer vi att förklara för dig varför vi skulle vilja ha denna information och vad vi gör med den i varje skede.

Om du tillhandahåller personlig information till oss på uppdrag av någon annan, måste du säkerställa att de har fått och läst igenom den här integritetspolicyn innan du gör det.

Om du är under 16 års ålder ber vi dig att inte ge oss någon personlig information. Vår webbplats är inte avsedd för eller riktad till barn 16 år och yngre, och vi inhämtar inte medvetet eller avsiktligt information om barn 16 år och yngre. Om du tror att vi har samlat in information om ett barn 16 år eller yngre, kontakta oss med hjälp av informationen som finns under "Vilka är vi", så att vi kan radera informationen.

Du kan besöka webbplatsenn för Sunrise Medical utan att ge någon personlig information.

Vilken information vi samlar in om dig

När du besöker vår webbplats, samlar vi automatiskt in följande information:

 • Enhetsinformation

Det inkluderar information från eller om din dator, telefon eller andra enheter som du får åtkomst till vår webbplats från. Exempel på den information som vi samlar in inkluderar ditt operativsystem, IP-adress, webbläsartyp, enhetstyp och datum och tid för ditt besök.

 • Information om ditt besök

Vi inhämtar information hur du använder och interagerar med vår webbplats under ditt besök. Detta inkluderar de sidor du besöker, produkter eller tjänster som du frågade om, klickströmmar till, genom och från vår webbplats (inklusive datum och tid), vad du sökte efter, sidosvarstider, hur länge ditt besök varade, reklamidentifierare och information om sidosamverkan (t.ex. vad som klickats). Beroende på det samtycke som du ger oss kan denna information vara anonymiserad, eller så kan den vara associerad med dig.

Om du har samtyckt till att ta emot e-nyhetsbrev från oss, kommer vi också att dokumentera uppgifter om din interaktion med det (t.ex. om du öppnade, klickade på en länk eller vidarebefordrade e-postmeddelandet). Om du inte vill att vi skall samla in denna information kan du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.

 • Kombinerad information

Vi kombinerar personlig information som vi samlar in via Sunrise Medicals webbplats med information som vi får från andra källor (till exempel om du har samtyckt till att ta emot e-nyhetsbrev när du besöker Sunrise Medical på en mässa, vid kurstillfälle, öppnar ett konto hos oss eller andra liknande aktiviteter). Vi förklarar alltid hur vi tänker använda din information innan du ger ditt samtycke.

Vi samlar inte in någon personlig information om dig från tredje parter.

 

3. Grunden för bearbetning av din personliga information

Denna sektion förklarar hur och varför vi bearbetar din personliga information, liksom den rättsliga grund på vilken vi utför denna bearbetning.

 • När du samtycker till att ta emot tillåtelsebaserade nyhetsbrev via e-post:
  När du har tackat ja till att få ett personligt e-nyhetsbrev från oss om produkter, tjänster, kampanjer, nyheter, evenemang och användbara resurser kommer vi att bearbeta din personliga information för att förse dig med detta. Vår rättsliga grund för att bearbeta din personliga information på detta sätt är ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att följa länken ”avsluta prenumeration” på någon av de e-nyhetsbrev som du får från oss.
 • Att förse dig med den produkt eller tjänst du begär:
  Om du ber oss att tillhandahålla produkt- eller tjänsteinformation till dig via e-post är det nödvändigt att bearbeta din personliga information på detta sätt för att fullgöra ett avtal med Sunrise Medical. Detta innebär att vi vidarebefordrar din personliga information genom vår inhouse-teknik för att generera e-post med informationen och skicka den till dig. Vi behöver bearbeta din personliga information på detta sätt för att ge dig denna service.
 • För att registrera dig till en utbildning (STEPS):
  Om du begär att få medverka på en utbildning (STEPS) är det nödvändigt att bearbeta din personliga information på detta sätt för att fullgöra ett avtal med Sunrise Medical. Vår användning av din personliga information på detta sätt inkluderar överföring av din personliga information genom vår inhouse-teknik för att administrera din bokning (till exempel, generera e-post för att bekräfta registreringen, kurspåminnelser och att samla in feedback).  Vi behöver bearbeta din personliga information på detta sätt för att registrera dig på kursen.
 • För att besvara dina frågor:
  Om du skickar en förfrågan via vår webbplats eller skickar oss ett e-postmeddelande, hanterar vi detta som ett kontrakt oss emellan och vi kommer att hantera din personliga information tills det kontraktet är uppfyllt. Vi behöver bearbeta din personliga information för att du ska kunna kommunicera med oss om ett inköp eller eftermarknadsstöd av en produkt. Det är nödvändigt att hantera din personliga information på detta sätt för utföreandet av ett kontrakt och för att vidta åtgärder innan avtal ingås med Sunrise Medical. Vid behov kan vi behöva skicka din personliga information till andra interna avdelningar för att hjälpa till med eller svara på din förfrågan. Dessa interna avdelningar är inte behöriga att använda eller lämna ut din personliga information, förutom vad som anges i denna policy. Kom ihåg att om du tänker skicka känslig information (t.ex. om ditt funktionshinder) är det tillrådligt att kontakta oss via telefon snarare än genom e-post eller via vår webbplats. Det är nödvändigt att bearbeta din personliga information på detta sätt för att fullgöra ett avtal med Sunrise Medical.
 • För att registrera och hantera ditt online-konto:
  När du registrerar dig för ett Sunrise Medical Professional-webbkonto, hanterar vi detta som ett kontrakt oss emellan och vi kommer att hantera din personliga information tills det kontraktet är uppfyllt. Vi behöver vi bearbeta din personliga information för att ge dig tillgång till supporttjänster. Det är nödvändigt att behandla din personliga information på detta sätt för att genomföra kontraktet med Sunrise Medical. Vår användning av dina personliga uppgifter på det här sättet kan förse dig med e-post om lösenordspåminnelser, anmälan av underhåll av webbplatsen och inaktivering av konto.
 • Personlig anpassning av webbplats och e-posterfarenhet:
  Våra legitima intressen för bearbetning av dina personuppgifter på detta sätt är att ge dig en mer skräddarsydd upplevelse när du besöker vår webbplats eller får e-postkommunikation från oss. Vi kan till exempel komma att använda din personliga information för att se till att webbplatsen eller e-post visas på det mest effektiva sättet för den enhet som du använder eller lyfter fram de produkter som du tidigare har visat intresse för. Vi behandlar din information på detta sätt för att ge dig aktuell och relevant information till dina behov.
 • För att göra vår webbplats bättre:
  Vi använder olika cookies från tredje part såsom Google Analytics för att hjälpa oss att förbättra vår webbplats samla in information om användartrender och preferenser för våra besökare på webbplatsen. Dessa cookies samlar in information i en sammanställd form, inklusive anonymisering av din IP-ddress.  Vårt legitima intresse för bearbetning av din personliga information på detta sätt är att förse dig med bästa möjliga webbplats vi kan genom att erbjuda den perfekta användarupplevelsen till dina behov.
 • För att göra vår webbplats säker:
  Vårt legitima intresse för bearbetning av din personliga information på detta sätt är för att göra vår webbplats mer säker. Detta kan innebära att använda din IP-adress för att blockera dig från att använda vår webbplats om dina handlingar är störande eller olagliga. Vi använder den även för allmän hemsideadministration och interna tjänster inklusive felsökning, analys av data, forskning, testning och statistiska ändamål.
 • För att säkerställa att du inte får e-postkommunikation från oss när du inte vill delta:
  Om du har valt att inte ta emot e-post från oss kommer vi att bearbeta din personliga information och lägga den på en spärrlista. Detta inkluderar att spara vid begränsad personlig information (som din e-post). Vårt legitima intresse för bearbetning av din personliga information på detta sätt är att säkerställa att e-postmeddelanden inte längre skickas efter att du har återkallat ditt samtycke.
 • För att skapa sammanställda anonymiserade datainställningar:
  Vi kommer också att bearbeta din personliga information till ett anonymiserat format där den kan användas för rapportering (t.ex. för att visa mängden produktförfrågningar, mäta framgången för reklamkampanjer eller antalet besökare som prenumererar på e-nyhetsbrev). Vårt legitima intresse för bearbetning av din personliga information på detta sätt är att utvärdera effektiviteten av marknadsföringskampanjer, så vi kan leverera framtida kampanjer som är relevanta för dig.
 • Om vårt företag säljs, kommer vi att överföra din personliga information tredje part:
  I händelse av att vi köper eller säljer något företag eller tillgångar, i ett sådant fall kommer vi att lämna ut din personliga information till presumtiva säljare eller köpare av sådana företag eller tillgångar (vid alla tidpunkter i enlighet med alla tillämpliga dataskyddslagar); eller om Sunrise Medical eller väsentligen alla dess tillgångar förvärvas av en tredje part, i sådant fall kommer personlig information som innehas av Sunrise Medical att vara en av de tillgångar som överförs till köparen. Vårt legitima intresse för bearbetning av din personliga information på detta sätt är att säkerställa att vår verksamhet kan fortsätta hos en köpare. Om du har invändningar mot vår användning av din personliga information på det här sättet, kan den relevanta säljaren eller köparen av vår verksamhet möjligen inte tillhandahålla tjänster till dig.

 

4. Vilka är dina rättigheter?

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att motsätta dig vår bearbetning av din personliga information om vi bearbetar din personliga information baserat på våra legitima intressen (enligt ovan) eller om du kan visa att dina intressen, rättigheter och friheter avseende din personliga information uppväger vårt intresse att bearbeta den. Om du ber oss att sluta bearbeta din personliga information på grundval av detta kommer vi att sluta såvida vi inte kan påvisa tvingande skäl till varför bearbetningen bör fortsätta i enlighet med dataskyddslagar.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på om din personliga information bearbetas av oss, samt diverse andra uppgifter om vår användning av din personliga information. Du har också rätt att få åtkomst till din personliga information som vi bearbetar.

Rätt till korrigering
Du har rätt att kräva att vi ska korrigera eventuell felaktig personlig information vi har om dig, och få ofullständig personlig information som vi har om dig korrigerad genom att tillhandahålla den till oss. Om du har registrerat dig för ett Sunrise Medical Professional-webbkonto kan du uppdatera dina kontouppgifter och inställningar när som helst genom att gå till din sida för kontoinställningar på webbplatsenn. 

Rätt till restriktioner
Du har rätt att begränsa vår bearbetning av din personliga information när:

 • Riktigheten av de personliga uppgifterna bestrids av dig
 • Bearbetningen av oss av din personliga information är olaglig (men du inte vill att de relevanta personuppgifterna raderas)
 • Vi inte längre behöver bearbeta din personliga information för de överenskomna tillämpningarna (men du vill bevara din personliga information för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk)
 • Vi bearbetar din personliga information på grundval av vårt legitima intresse och du motsätter dig vår bearbetning på denna grundval och du vill att bearbetningen av personlig information begränsas tills det kan avgöras om vårt legitima intresse åsidosätter ditt legitima intresse.

Om någon handling av dig utgående från din rätt att begränsa bestämmer att vår bearbetning av din personliga information ska begränsas, kommer vi sedan bara att bearbeta relevanta personuppgifter i enlighet med ditt medgivande och dessutom, för lagringssyfte och i syfte för rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få din personliga information som du har gett oss i ett strukturerat, standardiserat maskinläsbart format och rätten att sända sådan personlig information till en annan registeransvarig om den rättsliga grunden för bearbetning av din personliga information är uppfyllandet av ett avtal eller samtycke.

Rätt till radering
Du har rätt att kräva att vi raderar din personliga information som vi bearbetar när åtminstone ett av följande skäl gäller:

 • Bearbetningen inte längre är nödvändig med hänsyn till de syften för vilka din personliga information inhämtades för
 • Vår bearbetning av din personliga information är baserad på ditt samtycke, du har sedermera dragit tillbaka ditt medgivande och det finns inte någon annan rättslig grund vi kan använda för att bearbeta din personliga information
 • Du motsätter dig bearbetning såsom anges i "rätt att motsätta sig" sektionen av denna policy, och vi har inget övergripande legitimt intresse för vår bearbetning
 • Den personliga information har bearbetats olagligen och radering krävs för att uppfylla en lagstiftning som vi är föremål för.


Rätt att återkalla samtycke
Om du har givit oss ditt samtycke att använda personlig information (till exempel för att få personligt anpassade e-nyhetsbrev), kan du återkalla ditt samtycke när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen i "Vilka är vi” sektionen. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kommer detta inte att innebära att vår bearbetning av din personliga information innan du återkallade ditt samtycke var olagligt.

Där samtycke är relaterat till kommunikation via e-post kan du utöva din rätt att återkalla ditt samtycke genom att klicka på länken "avsluta prenumeration" i det e-postmeddelande vi skickar till dig. Kom ihåg att att om du begär att får produktinformation via e-post, gjort en kursbokning, gjort en begäran eller registrerats för ett Sunrise Medical Professional-webbkonto efter avslutad prenumeration, kommer du fortfarande att få e-postmeddelanden om din begäran och andra administrativa meddelanden även om du har valt att inte ta emot e-postmeddelanden.

Automatiserat beslutsfattande
Automatiserat beslutsfattande sker när ett elektroniskt system använder personlig information för att kunna fatta ett beslut utan mänsklig inblandning. För ytterligare information kring hur vi använder automatiserat beslutsfattande och profiler, se sektion 8.

Du har rätt att begära att Sunrise Medical:

 • Ger dig information om vår behandling av din personliga information för automatiserade beslutsfattande ändamål
 • Begär mänsklig inblandning eller överklaga ett beslut där bearbetningen uteslutande sker genom automatiserade processer
 • Utför regelbundna kontroller för att se till att våra automatiserade beslutsprocesser och profileringsprocesser fungerar som de ska.
   

Hur du utövar dina rättigheter
Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss genom att använda informationen i “Vilka är vi” sektionen. Observera att alla ändringar du gör genast kommer att återspeglas i aktiva databaser, vi får behålla all information du skickar för backup, arkivering, förebyggande av bedrägeri och missbruk, analyser, spärrar, tillfredsställelse av rättsliga skyldigheter, eller där vi annars har skäl att tro att vi har en legitim anledning att göra det.

Observera att vissa av dessa rättigheter endast gäller under vissa förhållanden och att vi kanske inte kan uppfylla alla krav.

 

5. Cookies

För att inhämta vissa data enligt ovanstående beskrivning, använder vi cookie-teknologi på våra hemsidor.

Cookies är små bitar av information som hemsidor skickar till en besökares dator och som sparas på din enhet för att tillåta att den webbplatsen lagrar dina interaktioner och känner igen dig när du besöker sidan. Detta tillåter oss att förse dig med en skräddarsydd upplevelse när du använder Sunrise Medical webbplatsen. Cookies är antingen sessionsbaserade (de gäller bara tills du stänger webbläsaren) eller beständiga (de förblir på din dator under en viss period eller tills du raderar dem). Exempelvis använder Sunrise Medical beständiga cookies för att komma ihåg när du återvänder till vår webbplats eller för att spåra dina aktiviteter när du använder vår webbplats. Vi kan associera personlig information med en cookie i dessa fall.

Under ditt besök på Sunrise Medicals webbplats kan du observera vissa cookies som inte är relaterade till oss. Dessa kan inkludera Facebook, Google och YouTube. Denna integritetspolicy gäller inte för dessa funktioner.  Din interaktion med dessa funktioner styrs av integritetspolicyn och andra policyområden för de företag som tillhandahåller dessa. Du kan välja bort dessa tredjepartscookies på Sunrise Medicals webbplats genom att ändra dina inställningar för cookies. Läs mer...

 

6. Målinriktad marknadsföring

När du besöker Sunrise Medicals webbplats ber vi dig att lämna samtycke till tredjepartsreklam. Tredjepartsreklam används för att hantera vår reklam på andra hemsidor och utvärdera deras resultat. Detta görs genom användning av cookies och webbfyrar för att inhämta icke-personlig information om dina aktiviteter på denna och andra hemsidor över tid. Denna information används för att förse dig med målinriktad reklam baserat på dina intressen och för att hjälpa oss bedöma vår reklam. Denna datainsamling sker både på vår webbplats och på hemsidor från tredje part som deltar i nätverk för annonsering. Du kan välja att inte delta i målinriktad reklam till dig genom att besöka: https://www.aboutads.info/choices

Observera att även om du valt bort målinriktad reklam, kommer du att fortsätta få annonser på andra hemsidor, men de kommer inte att vara anpassade till din specifika intressen.
 

7. Kommer vi att dela din personliga information med någon annan?

Vi kommer bara att använda din personliga information inom Sunrise Medical för de syften för vilka de erhållits. Vi kommer inte under några omständigheter att dela eller sälja dina personuppgifter till tredje part för deras egen marknadsföring, och du kommer inte att ta emot marknadsföring från andra företag eller andra organisationer som en följd av att dina uppgifter givits till oss.

Det finns dock vissa situationer där vi använder pålitliga leverantörer för att hjälpa oss med administration av de tjänster som du har bett oss att förse dig med, till exempel:

Andra divisioner inom Sunrise Medical
Om din förfrågan kommer från ett annat land kan vi lämna ut personlig information om dig till relevant Sunrise Medical division som ansvarar för det landet att hjälpa till med din förfrågan eller uppfylla begäran. Om de förser dig med deras egen integritetspolicy får de använda dina personuppgifter för de ändamål som anges i denna policy.

Under vissa omständigheter kan vi bli skyldiga att lämna eller dela din information utan ditt samtycke, till exempel om sådan begäran kommer från polis eller domstolar eller av andra juridiska skäl.
 

8. Profilering

Vi profilerar personuppgifter för att hjälpa oss att skräddarsy din upplevelse av webbplatsen och erbjuda dig personligt anpassad e-postkommunikation för att förhindra oönskad kommunikation från att fylla upp din inbox. Du kan när som helst motsätta dig sådant bruk av din personliga information för profilering genom att kontakta oss via de uppgifter som finns i “Vilka är vi” sektionen.

Denna sektion förklarar hur och varför vi använder personuppgifter för att förstå våra besökare och e-prenumeranter och erbjuda en bättre upplevelse.

Segmentering
Vi analyserar våra besökares data för att identifiera gemensamma egenskaper och preferenser. Vi gör detta genom att utvärdera olika typer av information, inklusive beteende (t.ex. produkter som har efterfrågats eller är av intresse eller demografisk information, t.ex. plats.

Genom att gruppera människor utgående från gemensamma egenskaper kan vi garantera att du får se och ta emot meddelanden, produkter och den information som är viktigast för dig. Detta bidrar till att du får relevant information, och innebär att vi inte slösar resurser på att kontakta dig eller visa dig information som inte är av intresse.

Profilering för att hjälpa oss förstå ditt intresse av en produkt
Vi profilerar besökare på vår webbplats för att bedöma deras intresse för en produkt. Vi kan till exempel hålla reda på de produkter och tjänster du har besökt, marknadsföringskampanjer du har svarat på och de produkter eller tjänster som du har efterfrågat. Om, baserat på den information som du har tillhandahållit, det verkar som du kanske är intresserad av att lära dig mer om en produkt eller tjänst, kan vi kontakta dig via e-post eller göra en personlig anpassning av våra webbsidor till dig.
 

9. Hur länge kommer vi att behålla din personliga information?

Vi behåller bara sådan personlig information som skickats till vår webbplats för följande perioder, om inte annat krävs enligt lag:

 • Där vi har byggt en profil av din interaktion med oss (t.ex. produkter och tjänster som du har efterfrågat eller använt och beroende på vilka sidor som du har besökt), kommer vi att behålla din personliga information under två år från den senaste gången du använde eller interagerade med vår webbplats och dess tjänster.
 • Den personliga information du lämnar till oss när du begär produktinformation kommer att behållas under 72 timmar.
 • Den personliga information som du lämnar till oss när du registrerar dig på en utbildning (STEPS) kommer att behållas i 7 år (enligt svensk lag för bokföring) efter kursdatum för revision och administration.
 • Den personliga information som du lämnar till oss när du skickar en fråga eller annan korrespondens via e-post kommer vi att behålla i 1 år för administration.
 • Om du har ett Sunrise Medical Professional-webbkonto, behåller vi den personliga information som samlats in så länge som kontot är aktivt.
 • Om du har prenumererat på att få e-nyhetsbrev behåller vi den personliga information som samlats in så länge du prenumererar. Om du avbeställer prenumerationen behåller vi din e-postadress på en spärrlista för att förhindra att du får ytterligare personligt anpassade e-nyhetsbrev från oss. Vi kommer att kontakta dig vartannat år för att säkerställa att du vill fortsätta ta emot dessa nyhetsbrev. Om du meddelar att du inte längre önskar få sådana nyhetsbrev kan du avbryta din prenumeration.

Efter dessa perioder är din personliga information anonymiserad av analytiska skäl.

I situationer där du har samtyckt till att ta emot e-nyhetsbrev tillsammans med din begäran (till exempel om du begärt produktinformation och samtyckt till att ta emot e-nyhetsbrev) kommer vi behålla ditt namn, företagsnamn, titel, postnummer, stad, företagskommun, län, e-postadress och land. Alla övriga ej nödvändiga personuppgifter kommer att anonymiseras.

Om det krävs enligt lag, eller om det är rimligen nödvändigt för att uppfylla regelmässiga krav, lösa tvister, förhindra bedrägerier och missbruk eller verkställa våra villkor, kan vi också behålla en del av din personliga information för den aktuella perioden under vilken fordringar kan inkomma (preskription), eller för eventuell obligatorisk lagringsperiod, även efter att du har avslutat ditt konto eller när det inte längre behövs för att tillhandahålla tjänsterna till dig.
 

10.Hur lagrar vi din personliga information på ett säkert sätt?

All personlig information som du tillhandahåller till Sunrise Medical lagras på våra säkra servrar i Storbritannien. Vi använder en mängd tekniker för säkerhet, inklusive kryptering och autentisering, för att hjälpa till med att skydda och upprätthålla tillgängligheten, säkerheten och integriteten i din personliga information.

Kom ihåg att dataöverföring över internet inte garanteras vara säker. Sunrise Medical strävar efter att skydda din information i enlighet med krav på dataskydd. Detta inkluderar:

 • Begränsar tillgång till din personliga information till dem som behöver använda den för avsett ändamål
 • Överför din personliga information endast i krypterad form
 • Förebygger obehörig åtkomst till IT-system genom brandväggar
 • Använder permanent övervakning av IT-system för att detektera och stoppa missbruk av personlig information

Om du har ett Sunrise Medical-webbkonto har du ett användarnamn och ett lösenord som ger dig åtkomst till delar av vår webbsida. Du är ansvarig för att hålla detta användarnamn och lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att att inte dela användarnamn och lösenord med någon annan person.

 

11. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi kan ändra denna integritetspolicy emellanåt.  Om vi gör det kommer vi att posta den reviderade versionen här och ändra “ikraftträdandedatum” angivet högst upp på detta meddelande innan sådana ändringar träder i kraft.  Om vi gör ändringar av denna policy som påverkar din personliga information kommer vi att informera dig om detta via e-post.
 

12. Din rätt till klagomål

Om du har ett klagomål kring vår användning av dina uppgifter kan du kontakta informationskommissionärens kontor via deras webbplats www.ico.org/concerns eller skriva till dem via:

Informationskommissionärens kontor
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Du kan också kontakta Datainspektionen i Sverige via följande kontaktuppgifter:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se