Utbildningar

STEPS Utbildningar

Vi erbjuder olika typer av utbildningar, såväl kliniska som produktutbildningar och tekniska kurser. Syftet är att ge de senaste uppdateringarna gällande praktiska lösningar och tänkande kring detta - oavsett som du är förskrivare, konsulent eller tekniker.

Kontakta Oss

Är du intresserad av att boka en utbildning hos oss eller önskar mer information. 

Kontakta oss

Teknisk utbildning

Från service till underhåll av produkter till diagnostik och felsökning - våra tekniska utbildningar ger dig fördjupade praktiska kunskaper om våra produkter. Kontakta säljaren i ditt område för bokning av kursdatum alternativt kontakta vår Kundservice för mer information. 
KONTAKTA OSS

Produktutbildning

Hands on, praktisk utbildning gällande egenskaper, inställningar och konfigurering av rullstolar och dynor/ryggar. Kontakta säljaren i ditt område för bokning av kursdatumalternativt kontakta vår Kundservice för mer information.  
KONTAKTA OSS

Klinisk utbildning

Våra seminarier i Funktionell Sittställning riktar sig till dig som ofta arbetar med sittställningsproblematik i rullstol. Seminarierna ger kunskap i undersöknings-metodik, individuell anpassning, diagnoser, hur man kan förhindra uppkomst av trycksår, samt möjliga val beträffande produkter. Dessa arrangeras oftast i samarbete med en Hjälpmedelscentral. För mer information:
Kontakta oss

Vanligt förekommande frågor

Vi erbjuder olika typer av utbildningar så väl kliniska som produkt- och tekniska kurser. Syftet är att ge de senaste uppdateringarna gällande praktiska lösningar och tänkande kring detta - oavsett om du är förskrivare, konsulent eller tekniker.

Vilken är målgruppen för våra utbildningar?

Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster, Hjälpmedelskonsulenter, Hjälpmedelstekniker samt övriga anställda som är involverade i förskrivning eller underhåll av rullstolar eller produkter inom sittande från Sunrise Medical.