Elrullstolar / Switch-It / Joystickar för elrullstolar

Joystickar för elrullstolar

Joystickar med den finkontroll som man kan behöva för att självständigt styra sin rullstol och omgivning. Switch-It erbjuder tre alternativ för proportionell styrning i mikroformat: Micro-serien, Versaguide och joysticken Allround.

VersaGuide

VersaGuide

Kompakt proportionell kontroll

MicroGuide

MicroGuide

Proportionell styrning i mikroformat som är avsedd för brukare med mycket begränsad rörelseyta och/eller styrka

MicroPilot

MicroPilot

Mini-Proportionell joystick

Joystick Allround

Joystick Allround

Multifunktionell joystick

Vanligt förekommande frågor

www.sunmedwebiq.com

Den inbyggda laddningsindikatorn ger denna informationen. Du bör dock alltid läsa din bruksanvisning för de exakta instruktionerna för just din elrullstol.

Batteriets livslängd beror på många faktorer såsom användarvikt, temperatur, användning av elektriska tillval, terräng och batteriladdningsstatus. Batteriets livslängd som anges i din bruksanvisning och annan dokumentation är teoretiska maxvärden (enligt ISO 7176-standarder) och kommer alltid att påverkas av den situation som rullstolen används i.

Proportional controls allow you to move in any direction, as the movement of the chair is literally proportional to the movement of the input device. Switch-It offers two options for mini-proportional control: the MicroPilot and MicroGuide.