MicroPilot

Avsedd för brukare med mycket begränsad rörelseyta och/eller styrka

MicroPilot erbjuder proportionell styrning av elrullstolar. Den ger användaren möjlighet att köra sin rullstol med full kontroll och också att kontrollera rullstolens alla drivparametrar (hastighet, acceleration, etc.). Den är framtagen och avsedd speciellt för brukare med mycket begränsad rörelseyta och/eller styrka. Man kan anpassa joystickens känslighet för att passa varje individ. Metallkonstruktionen erbjuder dessutom en betydande hållbarhets-fördel.

MicroPilot fungerar i plug-and-play-mode och är kompatibel med de flesta tillverkares elektronik. MicroPilot fungerar så här: Ju hårdare du trycker desto snabbare kommer stolen att röra sig. Känsligheten är justerbar genom att vrida en potentiometer med en liten skruvmejsel. Vrid till höger för mindre känslighet. Inställningarna är mellan 10 och 50 gram.

Läs mer >

Switch-It MicroPilot Styrspak

Beställ en broschyr

Hur använder vi din information för en broschyrförfrågan?

Sunrise Medical kommer att använda dina uppgifter för att skicka dig ett mail med den broschyr som du har begärt. Vi avslöjar aldrig eller delar dina personuppgifter med någon annan. Din information lagras i Storbritannien och kommer att sparas i 3 dagar.

Vilka är dina rättigheter?

Du kan fråga oss vilka uppgifter vi har om dig, och också att rätta till om de är felaktiga. Du kan begära en kopia av informationen och be oss upphöra att hantera dina uppgifter under en tidsperiod. För att skicka en förfrågan, kontakta oss på data.privacy@sunrisemedical.eu.

Våra varumärken