Vad är camber/kambring?

Vad är camber/kambring?

Camber eller som det också kallas, kambring, är bakhjulens vinkel i förhållande till marken. Traditionellt är bakhjulen 90 grader mot marken, så att kambringen är 0 grader. En positiv kambring (vanligtvis ser man detta på sportrullstolar) justerar bakhjulens vinkel så att det är bredare mellan hjulen nertill jämfört med upptill. Positiv kambring gör stolen lättare att manövrera och ökar stolens stabilitet.