Beställningar

Vi hittade svar på:

Om du är privatperson och får en produkt via din Hjälpmedelscentral är det till dem du ska vända dig även om leveranser.
Om du är privatperson och ska få en produkt via din Hjälpmedelscentral är det till dem du ska vända dig med alla frågor.