Vi hittade svar på:

Användningen av tippskydd beror på rullstolens, ledsagarens och applikationens tyngdpunktsjustering. R20 gör inte att rullstolen tippar lättare.