Däck, massivt

Massiva däck ger en jämn körning över släta ytor och kan upplevas hårdare på ojämn terräng. Det kan vara svårare att att ta sig över trottoarkanter. Massiva däck är underhållsfria och håller länge.