Gemino 30 Parkinson Lättviktsrollator

Det självklara valet av rollator för personer med Parkinsons sjukdom

En del personer behöver lite extra hjälp för att ta sig fram på ett säkert sätt. Om du har Parkinsons sjukdom är du kanske en av dessa. Vi har utvecklat en rullator med dig i åtanke, med funktioner som är helt anpassade efter just dina behov. 

Läs mer >

Gemino 30 Parkinson rollator

Bilder och video

Användarinstruktion - Gemino 30 Parkinson Rollator
GEMINO 30 Parkinson rollator (rear view)
GEMINO 30 Parkinson rollator (instruction)

Bilder

Videos

Våra varumärken