Gemino 30 Parkinson Lättviktsrollator

Det självklara valet av rollator för personer med Parkinsons sjukdom

En del personer behöver lite extra hjälp för att ta sig fram på ett säkert sätt. Om du har Parkinsons sjukdom är du kanske en av dessa. Vi har utvecklat en rullator med dig i åtanke, med funktioner som är helt anpassade efter just dina behov. 

Läs mer >

Gemino 30 Parkinson rollator

Bilder och video

Användarinstruktion - Gemino 30 Parkinson Rollator
GEMINO 30 Parkinson rollator (rear view)
GEMINO 30 Parkinson rollator (instruction)

Bilder

Videos

Beställ en broschyr

Lämna inga personliga uppgifter om du är under 18 år. Du kan läsa mer om våra riktlinjer för databehandling i vår integritetspolicy.

Hur använder vi din information för en broschyrförfrågan?

Sunrise Medical kommer att använda dina uppgifter för att skicka dig ett mail med den broschyr som du har begärt. Vi avslöjar aldrig eller delar dina personuppgifter med någon annan. Din information lagras i Storbritannien och kommer att sparas i 3 dagar.

Vilka är dina rättigheter?

Du kan fråga oss vilka uppgifter vi har om dig, och också att rätta till om de är felaktiga. Du kan begära en kopia av informationen och be oss upphöra att hantera dina uppgifter under en tidsperiod. För att skicka en förfrågan, kontakta oss på data.privacy@sunrisemedical.eu.

Våra varumärken