Om Sunrise / Om företaget

Om företaget

Sunrise Medical är en världsledande aktör inom design, tillverkning och distribution av innovativa och högkvalitativa mobilitetsprodukter. Här kan du läsa mer om företaget.

Sunrise Medical är en världsledande aktör inom design, tillverkning och distribution av innovativa och högkvalitativa mobilitetsprodukter.

Sunrise Medical är en världsledande aktör inom design, tillverkning och distribution av innovativa och högkvalitativa mobilitetsprodukter och företagets mål är att förbättra människors liv.

Huvudprodukterna inkluderar manuella och eldrivna rullstolar, drivaggregat, rollatorer, scootrar samt sitt- och positioneringssystem och säljs i över 130 länder under 18 egna varumärken.
Sunrise Medical har sitt huvudkontor i Malsch, Tyskland och är verksamt i 23 länder med över 2 800 anställda.

Det svenska kontoret ligger i Göteborg och är ett försäljningskontor som inte har öppet för allmänheten. 

Vårt uppdrag:

Att förbättra människors liv genom genom innovativa produkter av hög kvalitet.

 

Våra värderingar:

Kundfokus

Vi sätter kunden först!
För oss är det viktigt att bygga relationer baserat på förtroende genom en snabb och professionell respons på våra kunders behov.

Engagemang

Ta ansvar och ägarskap!
Kunskap och initiativtagande ska bidra till att ge Sunrise Medical och våra kunder ökat värde. Vi ska hålla avtal och vid eventuella avvikelser ska vi finna goda alternativa lösningar. Vi ska vara involverade och göra vårt bästa – hela vägen!

Innovation

Kontinuerlig förbättringar!
Sunrise Medical och alla medarbetare skall kontinuerligt sträva efter att förbättra våra rutiner kring miljöhantering, våra produkter och processer. Vi uppmanar medarbetare och kunder att komma med förslag och återkoppling om oss och våra produkter. Vi är öppna för förändringar som gör oss mer effektiva och som gör vårt företag och våra produkter bättre. Vi strävar efter att bidra till att ge våra kunder ett bättre liv.

Teamwork

Teamwork är en mycket viktig del av vår verksamhet!
Att dela kunskap och främja utveckling genom ökad kommunikation ska bidra till att nå våra affärsmål. En positiv attityd och proaktivt handlande ska känneteckna våra anställda och understödja bättre resultat. Det betyder att bry sig om sina kollegor och ge stöd, vägledning, motivation och konstruktiv återkoppling.

Kvalitet

Vår mål är att "förbättra människors liv"!
Vi är engagerade i att utföra extraordinära prestationer inom allt vi gör både som individer och som företag. Vi eftersträvar den allra högsta kvalitetsnivån.