Kort sittdjup

FMG-MA01-2685-01

Sittdjup på 32cm eller till och med kortare? Ja, det är möjligt! Vi kan förkorta sitsklädseln men behålla ramlängden så att den är samma som vid standardproduktion. Kontakt

Vanligt förekommande frågor

Nej. Försök inte göra detta. Din bil använder 12v batterier medan din scooter använder 24v.