Långa körhandtag

Dessa körhandtag är bra för någon som skjuts framåt av en assistent merparten av tiden.