Manuella rullstolar > QUICKIE > Tillval & Tillbehör > Körhandtag > Höj- och sänkbara körhandtag med utvinklade fästen

Höj- och sänkbara körhandtag med utvinklade fästen

Om en JAY 3-rygg ska monteras och körhandtag önskas ger dessa fler alternativ kring placering och höjd.