Vad är ekerskydd?

Ekerskydd är plastskydd som man sätter på drivhjulet. De är fästa på ett sådant sätt att de hjälper till att förhindra att dina fingrar fastnar mellan hjulens ekrar när du driver din rullstol framåt. De är också ett bra sätt att designa din rullstol på ett personligt sätt. Vår Built-4-Me-avdelning kan till och med producera ekerskydd med med din egna, unika design!