Hjälp & Support / Vanligt förekommande frågor (FAQ) / Sittande / JAY Cryo / Vilken är den förväntade livslängden på Cryo Fluid teknologin?

Vilken är den förväntade livslängden på Cryo Fluid teknologin?

Vilken är den förväntade livslängden på Cryo Fluid teknologin?

Materialet har testats under tusentals cykler och vi har säkerställt att materilet fungerar minst lika länge som JAY Balance-dynan håller.