Hjälp & Support / Vanligt förekommande frågor (FAQ) / Sittande / JAY Cryo / Hur lång tid tar det tills Cryo fluiden återfår sin kylningsfunktion efter 8 timmars användning?

Hur lång tid tar det tills Cryo fluiden återfår sin kylningsfunktion efter 8 timmars användning?

Hur lång tid tar det tills Cryo fluiden återfår sin kylningsfunktion efter 8 timmars användning?

När dynan har använts kontinuerligt i 8 timmar behöver den tid att återställas i rumstemperatur (24° C) i 12 timmar för bästa effekt. Tiden den behöver är beroende av omgivningens temperatur och kan minskas med en lägre temperatur. Temperaturen ska hållas under 28° C vid dessa tillfällen annars kommer fluiden inte att återställas.Om dynan fortsätter att användas i mer än 8 timmar eller om den förvaras i en temperatur som överstiger 28° C under återhämtning ger dynan med Cryo fluid fortfarande samma tryckavlastning, stabilitet och komfort som tidigare men då utan den kylande egenskapen.