Vi hittade svar på:

JAY Balance med Cryo Fluid har fördelar både på sommaren och vintern. På sommaren utsätts huden för riskfaktorer som hög temperatur utomhus vilket innebär att man svettas mer och därmed att mer fukt uppstår. Hudens temperatur skiljer sig dock inte från vintern till sommaren. Enligt flera studier minskar risken för trycksår när hudtemperaturen sänks.

Har du köpt dynan komplett med Cryo fluid-inlägget så ser du det på etiketten på sidan av dynan. JAY Balance med Cryo Fluid har en etikett med en blå Cryo-symbol. Själva Cryo Fluid-inlägget är uppdelat i 5 kamrar.

Cryo fluiden innehåller milljontals mikropärlor fyllda med paraffinvax som som växlar från fast till flytande form som svar på ökad värme. I fluiden finns också grafit som aktivt drar värme från huden till de omgivande mikropärlorna i dynan.
Cryo Fluiden återställs till sitt ursprungligt tillstånd när fluiden återgår till rumstemperatur d.v.s när dynan slutar att användas. JAY Fluid med Cryo Teknologin kan användas och återanvändas obegränsat antal gånger.

När dynan har använts kontinuerligt i 8 timmar behöver den tid att återställas i rumstemperatur (24° C) i 12 timmar för bästa effekt. Tiden den behöver är beroende av omgivningens temperatur och kan minskas med en lägre temperatur. Temperaturen ska hållas under 28° C vid dessa tillfällen annars kommer fluiden inte att återställas.

Om dynan fortsätter att användas i mer än 8 timmar eller om den förvaras i en temperatur som överstiger 28° C under återhämtning ger dynan med Cryo fluid fortfarande samma tryckavlastning, stabilitet och komfort som tidigare men då utan den kylande egenskapen.

Cryo Fluid minskar hudens temperatur med max 5 °C.

Läs bruksanvisningen tillhörande din JAY Balance-dyna.

Cryo Fluid är en proaktiv temperaturreglerande teknik som ger en effektiv lösning på att minska värme och fukt.

Materialet har testats under tusentals cykler och vi har säkerställt att materilet fungerar minst lika länge som JAY Balance-dynan håller.