Hjälp & Support / Vanligt förekommande frågor (FAQ) / Nitrum / Hur fungerar fällningen av ryggen med twist-lock?

Hur fungerar fällningen av ryggen med twist-lock?

Hur fungerar fällningen av ryggen med twist-lock?

På stabiliseringsstaget finns ett handtag som man vrider framåt för att fälla ryggen.