Hjälp & Support / Vanligt förekommande frågor (FAQ) / Nitrum / Kan man fälla ihop QUICKIE Nitrum.

Kan man fälla ihop QUICKIE Nitrum.

Kan man fälla ihop QUICKIE Nitrum.

Ja, men Nitrum är en fastramsrulstol och kan därför inte fällas ihop sidledes. I stället fäller man ner ryggen och tar av drivhjulen vid transport.