Hjälp & Support / Vanligt förekommande frågor (FAQ) / Hjälp & Support / Tekniskt underhåll & Service / Jag behöver hjälp angående en produkt från Sunrise Medical. Vem kan jag vända mig till?

Jag behöver hjälp angående en produkt från Sunrise Medical. Vem kan jag vända mig till?

Jag behöver hjälp angående en produkt från Sunrise Medical. Vem kan jag vända mig till?

I Sverige får man oftast ett hjälpmedel från sin hjälpmedelscentral och det är också dem du ska kontakta för hjälp. Om det gäller något utanför deras område så är du välkommen att kontaka vår Kundservice.