Hjälp & Support / Vanligt förekommande frågor (FAQ) / Hjälp & Support / Tekniskt underhåll & Service / Jag har en produkt från Sunrise Medical som jag inte behöver längre. Kan ni ta hand om den?

Jag har en produkt från Sunrise Medical som jag inte behöver längre. Kan ni ta hand om den?

Jag har en produkt från Sunrise Medical som jag inte behöver längre. Kan ni ta hand om den?

Har du fått din produkt från din Hjälpmedelscentral är det också till dem du ska lämna tillbaka din produkt.