Hjälp & Support / Vanligt förekommande frågor (FAQ) / Hjälp & Support / Tekniskt underhåll & Service / Mitt hjälpmedel behöver service, hur går jag tillväga?

Mitt hjälpmedel behöver service, hur går jag tillväga?

Mitt hjälpmedel behöver service, hur går jag tillväga?

Är du privatperson och har fått din produkt från en Hjälpmedelscentral är det till dem du ska vända dig. Om det gäller något utanför deras område så är du välkommen att kontaka vår Kundservice.