Min WheelDrive startar inte.

Min WheelDrive startar inte.

Kontrollera att batterierna är monterade korrekt. Om det är första gången du använder WheelDrive, kontrollera att plastskyddet på batteriet är borttaget. Rengör kontakter (t.ex med tryckluft) och titta efter skador.