Hjälp & Support / Vanligt förekommande frågor (FAQ) / E-Mobility / Empulse R20 / Får man ta med R20 på ett flygplan?

Får man ta med R20 på ett flygplan?

Får man ta med R20 på ett flygplan?

Ja. På Sunrise Medicals hemsida kan du hämta ett IATA-certifikat att ta med dig för att styrka detta.