Hur snabbt kan jag köra med F55?

Hur snabbt kan jag köra med F55?

Den maximala hastigheten framåt är 6 km/h men man kan göra tillval som klarar 10 km/h eller 15 km/h.  Att använda F55 med i högre hastigheter än 6 km/h är endast tillåtna på allmänna vägar i vissa länder och får i annat fall endast användas på privat egendom.  I avsaknad av godkännande (en bilaga till beställningsformuläret som måste undertecknas innan beställning), i enlighet med vägtrafiklagarna, får F55 med hastighet >6 km/h inte köras på allmänna vägar, cykelbanor och trottoarer. Du måste själv ta reda på landspecifik lagstiftning angående användning och din lagliga skyldighet att försäkra F55-hastighetsinställningar högre än 6 km/h (10/15 km/h). När du reser med din F55, kontrollera alltid den specifika lagstiftningen i respektive land.