Utbildningar / Föreläsare

Föreläsare

Dorte Stövring

Leg. Sjukgymnast

Dorte som kommer från Danmark, är utbildad sjukgymnast och började sin karriär på ett center för ryggmärgsskadade, därefter arbetade hon några år som Europeisk utbildningsspecialist för JAY. Sedan 1998 är hon privat praktiserande på en klinik i Köpenhamn med inriktning på neurologi och undervisar i sittande, liggande och stående positionering i Danmark,
Norge och Sverige. Dorte föreläser också på större konferenser som de Nordiska och Europeiska sittsymposierna. Hon är också aktiv som rådgivare och expert inom sjukgymnastik i Scleroseforeningens Rådgivningspanel samt på SidLigGodt för Socialstyrelsen/Hjälpmedelsinstitutet. Dorte är en väldigt uppskattad föreläsare på våra seminarier i funktionell sittställning. Hon är entusiasmerande, engagerad, väldigt kunnig och pedagogisk.

Dorte är vår föreläsare på seminarier i Funktionell sittställning.

Vanligt förekommande frågor

Vi erbjuder olika typer av utbildningar så väl kliniska som produkt- och tekniska kurser. Syftet är att ge de senaste uppdateringarna gällande praktiska lösningar och tänkande kring detta - oavsett om du är förskrivare, konsulent eller tekniker.

Vilken är målgruppen för våra utbildningar?

Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster, Hjälpmedelskonsulenter, Hjälpmedelstekniker samt övriga anställda som är involverade i förskrivning eller underhåll av rullstolar eller produkter inom sittande från Sunrise Medical.