Släpbroms

Ger lagom motstånd och underlättar en jämn promenadtakt. Behövs mer eller mindre motstånd? Man kan enkelt justera motståndet för att passa olika personliga behov. Lätt att sätta på och att stänga av.