Hakstyrning

Eldriven och manuell mekanism för hakstyrning.

Det nyutvecklade monteringssystemet från Switch-It tillåter båda varianterna: den mekaniska och den eldrivna swing-away-armen att anpassas till ett enda universellt gränssnitt fäst vid ryggstödet. Den speciellt designade swing-away-mekanismen innehåller en friktionskoppling som erbjuder möjligheter till nödmekanism för swing away-armen och kan minska kraften till växellådan i ställdonet.

Läs mer >

Switch-It system för hakstyrning

Beställ en broschyr

Hur använder vi din information för en broschyrförfrågan?

Sunrise Medical kommer att använda dina uppgifter för att skicka dig ett mail med den broschyr som du har begärt. Vi avslöjar aldrig eller delar dina personuppgifter med någon annan. Din information lagras i Storbritannien och kommer att sparas i 3 dagar.

Vilka är dina rättigheter?

Du kan fråga oss vilka uppgifter vi har om dig, och också att rätta till om de är felaktiga. Du kan begära en kopia av informationen och be oss upphöra att hantera dina uppgifter under en tidsperiod. För att skicka en förfrågan, kontakta oss på data.privacy@sunrisemedical.eu.

Våra varumärken