Home / Utbildningar

Education in Motion

Vi erbjuder olika typer av utbildningar, såväl kliniska som produktutbildningar och tekniska kurser. Syftet är att ge de senaste uppdateringarna gällande praktiska lösningar och tänkande kring detta - oavsett som du är förskrivare, konsulent eller tekniker.

Home / Utbildningar

STEPS Utbildningar

Vi erbjuder olika typer av utbildningar, såväl kliniska som produktutbildningar och tekniska kurser. Syftet är att ge de senaste uppdateringarna gällande praktiska lösningar och tänkande kring detta - oavsett som du är förskrivare, konsulent eller tekniker.

Kontakta Oss

Är du intresserad av att boka en utbildning hos oss eller önskar mer information. 

Kontakta oss

Teknisk utbildning

Från service till underhåll av produkter till diagnostik och felsökning - våra tekniska utbildningar ger dig fördjupade praktiska kunskaper om våra produkter. Kontakta säljaren i ditt område för bokning av kursdatum alternativt kontakta vår Kundservice för mer information. 
KONTAKTA OSS

Produktutbildning

Hands on, praktisk utbildning gällande egenskaper, inställningar och konfigurering av rullstolar och dynor/ryggar. Kontakta säljaren i ditt område för bokning av kursdatumalternativt kontakta vår Kundservice för mer information.  
KONTAKTA OSS

Klinisk utbildning

Våra seminarier i Funktionell Sittställning riktar sig till dig som ofta arbetar med sittställningsproblematik i rullstol. Seminarierna ger kunskap i undersöknings-metodik, individuell anpassning, diagnoser, hur man kan förhindra uppkomst av trycksår, samt möjliga val beträffande produkter. Dessa arrangeras oftast i samarbete med en Hjälpmedelscentral. För mer information:
Kontakta oss

Vanligt förekommande frågor

Vi erbjuder olika typer av utbildningar så väl kliniska som produkt- och tekniska kurser. Syftet är att ge de senaste uppdateringarna gällande praktiska lösningar och tänkande kring detta - oavsett om du är förskrivare, konsulent eller tekniker.

Vilken är målgruppen för våra utbildningar?

Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster, Hjälpmedelskonsulenter, Hjälpmedelstekniker samt övriga anställda som är involverade i förskrivning eller underhåll av rullstolar eller produkter inom sittande från Sunrise Medical.

DISCLAIMER: FOR PROFESSIONAL USE ONLY. THIS WEBSITE (AND THE DOCUMENTS REFERENCED HEREIN) DO NOT PROVIDE MEDICAL ADVICE. Sunrise Medical (US) LLC (“Sunrise”) does not provide clinician services. The information contained on this website (and the documents referenced herein), including, but not limited to, the text, graphics, images, and descriptions, are for informational purposes only and should be utilized as a general resource for clinicians and suppliers to then use clinical reasoning skills to determine optimal seating and mobility solutions for individual patients. No material on this website (or any document referenced herein) is intended to be used as (or a substitute for) professional medical advice, diagnosis or treatment. Never disregard your professional medical training when providing medical advice or treatment because of something you have read on this website (or any document referenced herein). Clinicians should review this (and any other materials) carefully and confirm information contained herein with other sources. Reliance on this website (and the information contained herein) is solely at your own risk.