Beställning

4 steg till en anpassad lösning.

Kontakta din Hjälpmedelscentral

Intresserad av en rullstolsanpassning? Första steget är att kontakta din Hjälpmedelscentral. De hjälper till att förskriva och beställa produkten.

 

Genomgång av önskemålet

Hjälpmedelscentralen fyller i beställningsunderlaget tillsammans med dig och dokumenterar specialanpassningen och behoven. Sedan skickas beställningen till vår Kundservice som i sin tur skickar den vidare till vår Built-4-Me avdelning.

Utvärdering & produktion av din förfrågan

Så snart vi fått in förfrågan, behov och beställningsunderlag, analyserar vi ärendet, utvärderar ev risker och föreslår en lösning. När vi är överens om lösningen skickas ordern vidare till produktion.

Leverans

När den specialanpassade produkten är klar levereras den till Hjälpmedelscentralen som tillsammans med dig går igenom produkten för att säkerställa att du är nöjd med anpassningen.

Tips vid beställning

  • Se till att brukaren har "vardagliga" kläder på sig vid utprovningen. När mått tas är det viktigt att det blir korrekt (tjocka jackor eller högklackade skor kan påverka måtten).
  • Försök förklara så detaljerat som möjligt vad det är för anpassning som önskas. En ritning eller en bild kan alltid vara till hjälp.

  • En Built-4-Me rullstol kommer vara unik och byggd specifikt efter dig. Ju mer komplexa dina behov är, desto längre leveranstid blir det (jämfört med beställning av en standard produkt).

  • En utprovning för att komma fram till rätt behov och önskemål kan ta lång tid (för att få fram riktiga underlag och hitta bästa möjliga lösning). Var noga med att planera in gott om tid tillsammans med din Hjälpmedelscentral.

Våra varumärken