2021-05-26

Gällande nya Förordningen om Medicinteknisk produkter 2017/745 (MDR), som träder i kraft 26 maj 2021.

I enlighet med den nya förordningen (MDR) vill Sunrise Medical informera alla våra kunder som köper och distribuerar våra produkter om skyldigheter för importörer och distributörer av medicintekniska produkter, klass I.
Sunrise Medical International och Sunrise Medical Sverige är redo och arbetar enligt MDR.

Enligt förordningen definieras ni som en distributör av medicintekniska produkter som ni köper av oss och distribuerar till slutanvändare. Det är viktigt att alla i leveranskedjan har förståelse för sin roll enligt förordningen och säkerställer att särskilt artikel 14 (Distributörens allmänna skyldigheter) i MDR upprätthålles.

I förordningen nämns bl.a. spårbarhet, produktansvar och skyldighet för återrapportering.

Sunrise Medical AB vill härmed informera att alla parter involverade i leveranskedjan (importörer, distributörer och tillverkare) har ett egenansvar att tillse att gällande förordning (2017/745 (MDR) följs och upprätthålls till fullo.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er. Har ni några frågor är ni som vanligt välkomna att höra av er till oss.

Med vänlig hälsning, 
Sunrise Medical AB