2020-03-24

INSTÄLLT! Den senaste tidens utveckling kring spridningen av Covid-19 (coronaviruset) har medfört att man fattat beslut om att ställa in Hjultorget 2020. Man beklagar att detta beslut behöver fattas, men säkerheten utställare och besökare är av högsta prioritet.
De som anmält sig intresse till vår planerade aktivitet med RGK Wheelchairs kommer att få information inom kort.