2019-12-19

Även för 2020 har Sunrise Medical AB genom organisationen Giving People valt att stödja utsatta barn Sverige. Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. De är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige. Giving Peoples mission är att leverera akut hjälp i form av mat och andra förnödenheter till barnfamiljer över hela Sverige med hjälp av givare i organisationens nätverk.
Länk till vårt certifikat hittar du här.