Kvalitet

Vi och våra tillverkande enheter är ISO certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 13485:2016. Sunrise Medical AB är certifierat enligt ISO 9001:2015

En viktig del av vår verksamhet är att vi genom att använda ett erkänt kvalitetsledningssystem kan öka kundnöjdheten och tillmötesgå kundernas krav.

Ackrediteringr ISO 9001 är grunden för detta. Det är också en viktig del (tillsammans med ISO 13485) för att säkerställa att våra produkter uppfyller kraven från existerande lagstiftning i det Europeiska direktivet för medicintekniska produkter (MDD).

Vårt ledningssystem hanterar även miljöfrågor och hållbar utveckling genom vår miljöpolicy och mål i enlighet med miljöstandarden ISO 14001 (med miljökrav på leverantörer hanteras genom våra etiska Leverantörer Policy).

Våra system för ovanstående ledningsstandarder har ackrediterats och registrerats av en oberoende organisation och intyg kan hittas till höger.

Vår kvalitetspolicy
Sunrise Medical har åtagit sig att förbättra människors liv genom att erbjuda innovativa, högkvalitativa mobilitetsprodukter och tjänster som överstiger kundernas förväntningar. 
Vi är lika engagerade i att respektera miljön som att följa alla lagstadgade skyldigheter. 
Teknik, samarbete och kontinuerliga förbättringar genom våra kundfokuserade medarbetare och processer är grunden för att uppfylla dessa åtaganden. 


 

Sunrise Medical Certifikat

ISO 9001:2015

Sunrise Medical AB är certifierad enligt kraven för ISO 9001:2015 standarden.

Ladda ner ISO 9001 Certificat