Färgade däck

FMG-MF02-2402-01

Möjligt att få färgade däck på din rullstol, blå, röd, grå och gul. Kontakt

Vanligt förekommande frågor

Nej. Försök inte göra detta. Din bil använder 12v batterier medan din scooter använder 24v.