Färgade däck

FMG-MF02-2402-01

Möjligt att få färgade däck på din rullstol, blå, röd, grå och gul. Kontakt