Rullstolsanpassningar / Exempel på anpassningar / Sportstolar / Shark Handcykel och Rullstol i ett

Shark Handcykel och Rullstol i ett

Denna anpassning var en utmaning. Brukaren ville kombinera sin handcykel med möjligheten att förvandla cykeln till en rullstol att köra själv. Ett särskilt gjutet system fick monteras på cykeln. I "rullstolsläge" kan brukaren ta av de bakre hjulen och montera dem som framhjul och de monterade länkhjulen ersätter drivhjulen (se bild). Detta gjorde det möjligt att själv köra rullstolen. Kontakt